Heatnet zoneregelingen voor vloerverwarming en radiatoren

HEATNET Zoneregeling

Voor iedere ruimte
een eigen regeling !

 


De HEATNET Zoneregeling is geschikt voor o.m. de volgende thermostaten

 

 

 

Kostenbesparende zoneregeling voor meerdere te verwarmen ruimten
Geschikt voor cv-ketel en stadsverwarming

In de regel wordt in een woning de temperatuur geregeld d.m.v. één thermostaat die in de woonkamer wordt geïnstalleerd. Is die ruimte op temperatuur, dan wordt ook de toevoer van warm water naar de overige verdiepingen afgesloten (en heeft men bijvoorbeeld op de bovenverdieping geen mogelijkheid meer om te verwarmen)

Regelmatig worden we geconfronteerd met de wens om op één CV-ketel (of aansluiting op de stadsverwarming) in diverse ruimten de warmtevraag onafhankelijk van elkaar te kunnen regelen.
Er zijn vele mogelijkheden denkbaar:

  • Onafhankelijke regeling voor begane grond en bovenverdieping(en)
  • Kantoor of praktijk aan huis
  • Woning met winkel
  • Woning opgedeeld in diverse wooneenheden
  • Een aparte regeling voor de badkamer
  • conventionele vloerverwarming standaard.
  • conventionele vloerverwarming stadsverwarming.
  • conventionele verwarming, open/dicht regelen van radiatoren.
  • toepassingen voor o.a. Zonnecollectoren e.d.
  • koelinstallaties.

Voor deze toepassingen biedt Heatnet een passende oplossing!
Door middel van afsluiters in de verwarmingsleidingen, bediend door thermostaten in de diverse te verwarmen ruimten + een afzonderlijke aansturing van de CV-ketel (of stadsverwarming) is het mogelijk om de ruimten onafhankelijk van elkaar te verwarmen.
Toepassing van deze Heatnet-zoneregeling biedt naast een verhoging van het comfort een aanzienlijke energiebesparing: ruimten worden niet verwarmd als dat niet noodzakelijk is.

De werking


Regeling met thermostaat 2HEAT-TH89PLUS met 2 uitgangen

Stel, er zijn 2 verschillende gedeelten in de woning waarin u onafhankelijk van elkaar de warmte wilt regelen: zone 1 en zone 2.
In zone 1, bijvoorbeeld de begane grond (woonkamer/keuken) wordt de temperatuur geregeld d.m.v. de thermostaat in de woonkamer.
Is er een warmtevraag dan wordt de regelklep in zone 1 geschakeld en gaat er tevens een signaal naar de CV-ketel.
De CV-ketel levert warm water in het circuit in zone 1: de regelklep in zone 2 (bijvoorbeeld de bovenverdieping) kan dicht zijn: in die ruimten is er geen warmtevraag.
De verwarming in zone 1 kan bestaan uit een vloerverwarming of losse radiatoren (die op hun beurt weer kunnen zijn voorzien van thermostaatkranen)

Is er ook een vraag naar warmte in zone 2, dan zal de regelklep in de aanvoer naar zone 2 (bijvoorbeeld de bovenverdieping) de toevoer van warm water openen en zal eveneens een signaal naar de CV-ketel worden gestuurd, zodat deze aangaat.
De regelkleppen in de aanvoerleidingen naar zone 1 en zone 2 kunnen onafhankelijk van elkaar worden geopend of gesloten d.m.v. de bijbehorende thermostaten.

Het aantal zones met bijborende regelkleppen en thermostaten kan men zo groot maken als gewenst: iedere zone stuurt onafhankelijk van elkaar de CV-ketel en de regelkleppen laten het wamr water voor betreffende zone wel of niet door.
Een drukverschilregelaar (bypassventiel) tussen aan- en afvoerleiding zorgt ervoor dat de druk in de leidingen niet ongewenst hoog wordt.

Naast de uitvoering met de thermostaat 2HEAT-TH89PLUS met 2 uitgangen (1 x voor de sturing van de 230 Volt klep en 1 x voor de sturing van het 24 Volt ketelcontact) is het ook mogelijk om deze zoneregeling uit te rusten met draadloze thermostaten.


Regeling met draadloze thermostaat 2HEAT-TH-RF met 2 ontvangers

Bij deze optie worden een draadloze thermostaten voorzien van 2 ontvangers toegepast.
Eén ontvanger stuurt het 24 Volt CV-ketelcontact en de andere ontvanger bestuurt tegelijkertijd (onafhankelijk van de andere zones!) de elektrisch bedienbare klep in de aanvoerleiding van de betreffende zone.
Het warme water vanuit de CV-ketel (of stadsverwarming) zal nu vrij vloeien in de zone waarbij de elektrische bedienbare klep open is gezet, ongeacht of de andere zones open of dicht zijn.

Download hier de handleiding met schakelschema's