De basis van een groot aantal oplossingen

Draadloze thermostaat met meerdere ontvangers

HEATNET biedt als enige leverancier een zoneregeling op basis van draadloze thermostaten met meer dan 1 ontvanger.
Deze unieke combinaties bieden vele mogelijkheden, om Het tegelijkertijd schakelen van meerdere functies, zoals een CV-ketel en een 230 Volt klep Het schakelen van grotere vermogens met één draadloze thermostaat.
De ontvangers zijn geschikt voor 16 Ampère (2HEAT-Optima RF). Door het combineren van meerdere ontvangers op één thermostaat kan het te schakelen vermogen aanzienlijk worden verhoogd. Dat kan o.m. bij het schakelen van infrarood verwarmingspanelen van toepassing zijn

Als basis voor vele problemen met het regelen van de temperatuur op verschillende etages of in verschillende ruimten ligt in toepassing van de draadloze thermostaat met meerdere ontvangers. Gen enkele andere leverancier van draadloze thermostaten biedt een thermostaat met meerdere ontvangers: dit is een systeem wat alleen door 2HEAT op de markt gebracht wordt.
Bij alle andere leveranciers/fabrikanten wordt maar één ontvanger per draadloze thermostaat geleverd.

Door meerdere ontvangers aan één draadloze thermostaat te koppelen ontstaat de mogelijkheid om met één thermostaat tegelijk meerdere functies te bedienen.

In het kort de werking


In plaats van een situatie met radiatoren kan de installatie ook uitgevoerd zijn met vloerverwarming: voor de werking van de etageregeling maakt dat niets uit. De situatie op beide etages is in evenwicht: de temperatuur is boven en beneden hetgeen ingesteld is op de thermostaat BOVEN is de temperatuur gedaald en er wordt warmte vanuit de CV-ketel gevraagd De thermostaat zendt een signaal naar de twee ontvangers gekoppeld aan deze thermostaat. Ontvanger 1 bedient de CV-ketel en schakelt deze aan Ontvanger 2 opent een klep in het circuit met radiatoren (of vloerverwarming) en het warme water zal alleen naar de bovenetage worden geleid (de klep in het beneden-circuit blijft gesloten)BENEDEN is de temperatuur ook gedaald en er wordt warmte gevraagd:
De thermostaat beneden zendt een signaal naar de beide ontvangersOntvanger 1 bedient de CV-ketel: deze is al aan en blijft dus aan.Ontvanger 2 opent een klep in het circuit beneden met radiatoren (of vloerverwarming)Het warme water vanuit de CV-ketel circuleert nu ook beneden door de radiatoren (of vloerverwarming)BOVEN is de gewenste temperatuur bereikt:
De thermostaat zendt een signaal naar beide ontvangersOntvanger 1 zou de CV-ketel uit moeten zetten, maar deze blijft aan, omdat beneden nog warmte gevraagd wordt.Ontvanger 2 sluit de klep in het circuit boven, waardoor er alleen nog warm water circuleert in het benedencircuit.BENEDEN wordt ook de gewenste temperatuur bereikt:
De thermostaat beneden zendt een signaal naar beide ontvangers (gekoppeld aan deze thermostaat)Ontvanger 1 bedient de CV-ketel en schakelt deze uit.Ontvanger 2 sluit de klep in het circuit naar benedenDe situatie is weer in evenwicht: beide etages zijn op de gewenste temperatuur

Verschillende mogelijkheden voor verschillende toepassingen

Er zijn vele mogelijkheden om in een bestaande situatie de temperatuur in diverse ruimten onafhankelijk van elkaar te kunnen regelen.

Allereerst zal geïnventariseerd moeten worden wat de huidige situatie is en wat men wenst.
Is er bijvoorbeeld sprake van de aanwezigheid van een hout-, gaskachel of open haard op de benedenverdieping en blijft bij het stoken daarvan de bovenverdieping, waar de kinderen spelen of studeren, te koud, dan is daar een goede oplossing voor.Veelal wordt in dergelijke situaties het advies gegeven om weersafhankelijk te stoken.
Dat lost in slechts een klein gedeelte van de situaties het probleem op. In de regel zal een dergelijke regeling totaal geen goede oplossing bieden. Daarnaast is het veelal een energieverslindend systeem. Een situatie waarbij de woning in zones wordt verdeeld en de CV-ketel alleen “aan” geschakeld wordt wanneer er warmte gevraagd wordt is veel logischer en meestal aanzienlijk voordeliger in aanschaf en energieverbruik.(de CV-ketel staat alleen te branden als er ergens in de woning warmte gevraagd wordt en staat daarnaast niet onnodig water op temperatuur te houden voor het geval dat….)

De huidige loop van de cv-leidingen is bepalend of (vanuit de cv-ketel gezien) de installatie in zones verdeeld kan worden.
Een ZONE kan bestaan uit:een etagemeerdere ruimten op één etagegedeelten van een ruimte

Zo kunt u de benedenverdieping als één zone zien en de bovenverdieping ook als één zone: u regelt in dat geval de warmte in 2 zones (die op zich weer uit verschillende ruimten kunnen bestaan)
Is her sprake van vloerverwarming verdeeld over meerdere groepen, dan kan één zone uit verschillende groepen bestaan (net zoals in een ruimte meerdere radiatoren aanwezig binnen zijn). Die groepen kunt u redelijk eenvoudig weer in zones verdelen.

Moeilijk? Nee helemaal niet !!

Op deze site treft u diverse mogelijkheden die geschikt zijn voor zowel installaties aangesloten op een CV-ketel, stadsverwarming of een warmtepomp. Hoe het warme water geproduceerd wordt is eigenlijk van minder belang.

Separate regeling van de temperatuur op verschillende etages

In de regel wordt in een woning de temperatuur geregeld d.m.v. één thermostaat die in de woonkamer wordt geïnstalleerd. Is die ruimte op temperatuur, dan wordt ook de toevoer van warm water naar de overige verdiepingen afgesloten (en heeft men bijvoorbeeld op de bovenverdieping geen mogelijkheid meer om te verwarmen)Door middel van afsluiters in de verwarmingsleidingen, bediend door thermostaten in de diverse te verwarmen ruimten + een afzonderlijke aansturing van de CV-ketel (of stadsverwarming) is het mogelijk om de ruimten onafhankelijk van elkaar te verwarmen.
Toepassing van deze Heatnet-zoneregeling biedt naast een verhoging van het comfort een aanzienlijke energiebesparing: ruimten worden niet verwarmd als dat niet noodzakelijk is.

Wij bieden verschillende mogelijkheden om diverse zones onafhankelijk van elkaar te besturen:een optie waarbij gebruik wordt gemaakt van een thermostaat met 2 uitgangen (bijvoorbeeld de 2HEAT-TH89PLUS-DUO), 1 uitgang voor de sturing van de 230 Volt klep en 1 voor de sturing van het 24 Volt CV-ketelcontact.De tweede optie maakt gebruik van draadloze thermostaten met 2 ontvangers.Beide mogelijkheden zijn ontwikkelingen van HEATNET en maken gebruik van unieke producten: een thermostaat met 2 uitgangen of een draadloze thermostaat met 2 ontvangers.
Hierdoor wordt het gebruik van een relaisbox overbodig (kostenbesparing + minder bedrading)

Regeling bij de combinatie vloerverwarming – open haard / hout-gaskachel


Combinatie openhaard/houtkachel met vloerverwarming:

Een veel voorkomend probleem is de regeling van de temperatuur in de woning bij de combinatie vloerverwarming met een open haard of hout(gas)kachel. Maar ook in de situatie radiatoren – open haard/houtkachel is het vaak lastig om bijvoorbeeld een bovenverdieping op de gewenste temperatuur te brengen.
De kamerthermostaat zal reageren op de warmte in de ruimte waar deze hangt en zal de warm wateraanvoer vanuit de CV-ketel of stadsverwarming afsluiten, waardoor de overige ruimten niet op temperatuur gebracht kunnen worden.

Om dit probleem op te lossen bestaan diverse mogelijkheden. Naast de veelvuldig geprezen “weersafhankelijke regeling” (die o.i. in dergelijke situaties het probleem niet oplossen) bieden wij andere mogelijkheden, waardoor alle vertrekken in uw woning op temperatuur gehouden kunnen worden.